środa, 21 listopada 2012

Konkurs


Zapraszam na konkurs razem z Wydawnictwem Demart do wygrania książka Napastnik opowieść o Viktorze Orbanie. Konkurs trwa do dzisiaj 21.11 do 28.11.2012. 
Pytanie : 
W jakim mieście i w którym roku Viktor Orban założył Akademię Piłki Nożnej im. Ferenca Puskása?

Postanowienia ogólne :

1. Organizatorem konkursu jest blog Mama Misi i Tosi
2.Fundatorem nagrody jest wydawnictwo Demart
3.Konkurs organizowany jest w dniach 021.11-28.11. 2012


Zasady konkursu:
Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik konkursu powinien:
1. Wysłać odpowiedź na pytanie wraz  imieniem i nazwiskiem  na adres email mamamisitosi@wp.pl
2. Dołaczyć do funpage Mama Misi i Tosi na Facebooku będzie nam miło :) lub dołączyć do obserwatorów

Zasady rozstrzygnięcia konkursu

1. Laureat zostanie wybrany w drodze losowania.
2.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30.11.2012 na stronie www.mamatosimisi.blogspot.com

Nagrody
Książka Napastnik opowieść o Viktorze Orbanie

1. Aby odebrać nagrodę, laureat konkursu skontaktuje się z organizatorem konkursu drogą mailową mamamisitosi@wp.pl do 6.12.2012


Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenia się do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym regulaminie.
2. Poprzez wzięcie udziału w konkursie i nadesłanie Zgłoszenia Konkursowego, uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 Nr 101, poz 926 z pózn. zm.)
Podpis

1 komentarz: